Állásajánlatok
Tájékoztatók
Képzési ajánlatok
Pályázatok
Nemzetközi projektek
MAP- Mapping Digital Methods Applied in Adult Education
MAP
"Cross-border network to support the professional career development in the border region - CAREER" - Határokon átnyúló hálózat a szakmai karrierfejlesztés támogatására a határmenti térségben
BACK to LEARNING – felnőttek alapkompetencia-fejlesztésének módszerei
ITER - A foglalkoztatásba történő belépés (átmenet) támogatása, elősegítése; az eredmények hozzáférhetővé tétele
VET to JOB - Szakképzéssel a munkához
Work-based Learning in CVET - Munkaalapú tanulás a felnőttképzésben
New Skills - New Jobs - "Új Készségek - Új Munkahelyek"
New Age Child Carers - Modern kori női gyermekgondozók
YES program (Young Employment Start) - európai jó gyakorlatok a fiatalok foglalkoztatásáért
„ACCESS TO VET – kompetenciafejlesztéssel és tudásbeszámítással”
LEVEL UP
Megvalósított hazai és nemzetközi projektek
Statisztika
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
GINOP 5.1.1
GINOP 5.2.1
GINOP 6.1.1
TOP 5.1.2
GINOP 5.3.10
Sikeresen megvalósult a Békés Megyei Kormányhivatal „Szoros Kapcsolat - Munkaerőpiaci együttműködés a gazdaság igényeire rugalmasan reagálni képes szakképzési rendszerért” című Erasmus+ KA1 projektjeNyomtatás

A Békés Megyei Kormányhivatal által vezetett 7 tagú nemzetközi partnerség sikeresen valósította meg a  ERASMUS+ KA1 – Szakképzési tanulók és munkatársak mobilitása programjának keretében megvalósuló  – 2014-1-HU01-KA102-000278 számú ”Szoros Kapcsolat - Munkaerőpiaci együttműködés a gazdaság igényeire rugalmasan reagálni képes szakképzési rendszerért” című projektet. 2016. május 13-án Békéscsabán az AB Expo épületében került sor a projekt zárókonferenciájára.


A projekt kiemelt célja a gazdaság igényeire rugalmasan reagálni képes szakképzési rendszer kialakítása és működtetése, a szakképzés és foglalkoztatás szereplőit összekötő munkaerő-piaci együttműködés kialakítása volt, melynek keretében elérhető a vállalatok – igényeiknek megfelelő képzettséggel, kompetenciával rendelkező – munkaerővel való ellátása, a várható munkaadói igényekre, a gazdaságfejlesztési kezdeményezések munkaerő-szükségleteire vonatkozó információk biztosítása, a hiányszakmák vonzóvá tétele és a munkaerő-piaci igényeket is figyelembe vevő pályaorientációs, életpálya-tanácsadási rendszer működtetése.


A célcsoportot a szakképzésben, a foglalkoztatottság növelésében érintett – a 3 tagú konzorciumi szervezeteknél dolgozó – az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzéssel és az álláskeresők munkaerő-piaci képzésével, foglalkoztatásával, pályatanácsadással, képzési tanácsadással foglalkozó vezetők és szakemberek alkották.


A komplex munkaerő-piaci, szakképzési együttműködési rendszer kialakítása érdekében a szakemberek külföldi tanulmányutakon vizsgálták azokat a jó gyakorlatokat, módszereket, eljárásokat, amelyeket a fogadó országokban sikeresen alkalmaznak a gazdaság igényeihez igazodó pályaorientációs és szakképzési rendszer működtetése, a foglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség megelőzése céljából.


A projekt eredményeként zárótanulmány készült, amely innen letölthető. Angol nyelvű változata itt érhető el.


 

"Szoros Kapcsolat" - Munkaerőpiaci együttműködés a gazdaság igényeire rugalmasan reagálni képes szakképzési rendszerértNyomtatás

A 2014-1-HU01-KA102-000278 számú ERASMUS+ KA1 – Szakképzési tanulók és munkatársak mobilitása programjának keretében megvalósuló "Szoros Kapcsolat" - Munkaerőpiaci együttműködés a gazdaság igényeire rugalmasan reagálni képes szakképzési rendszerért c. projektet 2014. június 1 – 2016. május 31. között valósítja meg a Békés Megyei Kormányhivatal által vezetett nemzetközi partnerség, melynek tagjai a Kereskedők, Vállalkozók Békés Megyei Szervezete, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Fife College (Skócia), az Europroyectos Leonardo da Vinci S.L. (Spanyolország), a HochVier – Gesellschaft für politische und interkulturelle Bildung e.V. (Németország), valamint az Euroforms RFS (Olaszország).

 

A projekt célja a szakképzésben és a foglalkoztatottság növelésében érintett szervezetekben dolgozó vezetők és szakemberek felkészítése arra, hogy eredményesen elő tudják segíteni a megyében a területi és ágazati munkaerő-piaci igényekre gyorsan reagálni képes munkaerő-piaci együttműködések, a képzés és a foglalkoztatás szereplőit összekötő partnerségek kialakítását.

 

A projekt céljai között szerepel egy nagyon összetett, sokszereplős, komplex munkaerő-piaci, szakképzési együttműködési rendszer kialakítása, amely 4 kiemelt, egymásra épülő szakmai területen dolgozó vezető és szakemberek szoros együttműködésével, összehangolt munkájával érhető el. Ezért az 1 hetes 14 fős szakmai tanulmányutak alkalmával 4 kulcsfontosságú szakmai területet tanulmányozására kerül sor. A projekt zárásaként egy konferencia keretében bemutatásra kerül a projekt a projektötlettől a megvalósításig, a megismert munkaerő-piaci együttműködési rendszerek, jó gyakorlatok alapján kidolgozott szakképzési rendszerre vonatkozó javaslat is.  

 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal újabb projektet valósított meg sikeresenNyomtatás
A Békés Megyei Kormányhivatal által vezetett konzorcium sikeresen valósította meg a 2015. július 31-én zárult „AGRO-BUSINESS START – a mezőgazdasági vállalkozói kompetenciák fejlesztésével” című kétéves nemzetközi projektet, mely az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás programjába épülő Grundtvig Tanulási Kapcsolatok alprogram keretében került támogatásra.

 

Az olasz képző, kutató és tanácsadó intézmények, egy német fejlesztési ügynökség, egy görög egyetem, valamint a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya részvételével megvalósuló partnerség célja az volt, hogy elősegítsék az alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen vagy elavult szakképzettségű álláskeresők tanulási motivációjának felkeltését, fenntartását és hosszú távon működőképes mezőgazdasági vállalkozóvá válását.

A cél elérése érdekében a partnerség minden résztvevő országban nemzetközi találkozókat rendezett. A találkozók programja között az intézmény bemutatásán túl sor került annak részletes ismertetésére is, hogy a partnerszervezeteknél milyen módszereket, motivációs eszközöket és eljárásokat alkalmaznak a hátrányos helyzetű, szakképzetlen, alacsony iskolai végzettségű munkanélküliek mezőgazdasági szakmai ismereteket nyújtó képzésbe vonása és képzésben tartása céljából, valamint a képzésben résztvevők elhelyezkedésének, vállalkozóvá válásának támogatására. Bemutatásra került az is, hogy milyen képzéseket szerveztek a mezőgazdasági vállalkozói kompetenciák fejlesztése céljából.

 

A projekt keretén belül kidolgozásra került több jelentős projekttermék, melyek közül a partnerországokban megvalósított módszereket, jó gyakorlatokat, esettanulmányokat és komplex munkaerő-piaci programokat tartalmazó jó gyakorlatok gyűjteménye kiemelkedő jelentőséggel bír. A gyűjtemény egy olyan aktuális, figyelemfelkeltő kiadvány, mely a különböző országokban bemutatott, szakértők és szakemberek számára hasznos tapasztalatokkal és rendszerekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati információkat tartalmaz, mely elektronikus úton elérhető angol és magyar nyelven a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának http://bekes.munka.hu/engine.aspx?page=nemzetkozipalyazatok című honlapján.

AGRO-BUSINESS START - with the development of agricultural entrepreneurial competencesNyomtatás

Az AGRO-BUSINESS START – a mezőgazdasági vállalkozói kompetenciák fejlesztésével c. projektet 2013. augusztus 1 – 2015. július 31. között az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programja Grundtvig Tanulási Kapcsolatok alprogramjának keretében valósítotja meg a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által vezetett nemzetközi (olasz, görög, német, magyar) konzorcium.

 

A projekt célja a felnőttképzésben, foglalkoztatottság növelésében érintett szervezetekben dolgozó szakemberek felkészítése arra, hogy a térségben élő, alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen, vagy elavult szakképzettségű álláskeresők tanulási motivációjának felkeltését, folyamatos fenntartását, hosszú távon működőképes mezőgazdasági vállalkozóvá válását eredményesen elő tudja segíteni.

 

A projekt eredményeként tanulmány készül, amely tartalmazza egyrészt azokat a legjobb gyakorlatokat és módszereket, amelyek az alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen, vagy elavult szakképzettségű álláskeresők tanulási motivációjának felkeltése, folyamatos fenntartása céljából, továbbá a már mezőgazdasági szakismerettel rendelkező munkanélküliek mezőgazdasági vállalkozóvá válását elősegítő képzésbe vonása és képzésben tartása érdekében eredményesen alkalmazhatóak, másrészt a mezőgazdasági vállalkozói kompetenciák fejlesztését célzó képzés legfontosabb elemeit.

 

1.nemzetközi találkozó

 

Az AGRO-BUSINESS START projekt első találkozójára Nápolyban került sor az olasz, görög, német és magyar partnerszervezetek részvételével. A találkozó alkalmával sor került a projektpartnerek bemutatkozására, a pályázati célkitűzések közös értelmezésére és az elvárások megvitatására.

A találkozón továbbá bemutatásra kerültek a két olasz partner mezőgazdasági vállalkozóvá válást elősegítő képzései érdekében alkalmazott jó gyakorlatai, módszerei is, valamint azok a gyakorlatok, amelyek elősegítik az álláskeresők, vagy elavult szakképzettséggel rendelkezők hosszútávon életképes és sikeres mezőgazdasági vállalkozóvá válását: képzési projektek, kompetencia-térkép, didaktikai és pedagógiai anyagok tanácsadók és trénerek számára, a TAS for AGRIFORM projekt módszertana, virtuális mezőgazdasági képzési program, kisfilmek és képregények mint segédanyagok.

 

 

2. nemzetközi találkozó

 

A második találkozóra Zwickauban került sor az olasz, görög, német és magyar partnerszervezetek részvételével, melyen bemutatásra kerültek a német partner mezőgazdasági vállalkozóvá válást elősegítő képzései érdekében alkalmazott jó gyakorlatai, módszerei is, valamint azok a gyakorlatok, amelyek elősegítik az álláskeresők, vagy elavult szakképzettséggel rendelkezők hosszútávon életképes és sikeres mezőgazdasági vállalkozóvá válását: egy olyan képzési projekt, mely a duális szakképzés működésének egyik példáján keresztül került bemutatásra és amely egy mezőgazdasági tanműhelyben működik, oktató kisfilm, a mezőgazdasági ismeretek, készségek és képességek elismertetésének rendszere Németországban, egy mezőgazdasági farm meglátogatása.

 

 

3. nemzetközi találkozó

 

A Görögországban rendezett nemzetközi találkozó során jóváhagyásra került a záró kiadvány és az abban bemutatott jó gyakorlatok struktúrája. A találkozón továbbá bemutatásra kerültek a görög partner mezőgazdasági vállalkozóvá válást elősegítő képzései érdekében alkalmazott jó gyakorlatai, módszerei is, valamint azok a gyakorlatok, amelyek elősegítik az álláskeresők, vagy elavult szakképzettséggel rendelkezők hosszútávon életképes és sikeres mezőgazdasági vállalkozóvá válását: fiatal kezdő mezőgazdasági vállalkozók mutatkoztak be, egy görög borászati családi vállalkozás történetét ismertük meg, a záró kiadványban bemutatásra kerülő borászati jó gyakorlat elméleti bemutatása, valamint annak helyszíni látogatása valósult meg és bemutatásra került egy családi dísznövénykertészet története, melyben szemléltették a generációs tanulási folyamat lépéseit, valamint a mezőgazdasági készségek, képességek elismertetésének görögországi rendszere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. nemzetközi találkozó

 

A projekt záró nemzetközi találkozója Budapesten és Békéscsabán került lebonyolításra, mely lehetőséget biztosított a mezőgazdasági vállalkozóvá válást elősegítő képzések érdekében Magyarországon alkalmazott jó gyakorlatok, módszerek bemutatására, amelyek elősegítik az álláskeresők, vagy elavult szakképzettséggel rendelkezők hosszútávon életképes és sikeres mezőgazdasági vállalkozóvá válását: a Szent István Egyetem biokertészeti tanüzemének meglátogatása, az egyetem mezőgazdasági karának általános tájékoztatója, a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya mezőgazdasági vállalkozóvá válását elősegítő legjobb gyakorlatai, egy mezőgazdasági kísérleti közfoglalkoztatási program bemutatása, helyszíni látogatás a Hidasháti Mezőgazdasági Zrt-nél.   

 

Lezárult az 50 éven felüliek aktivizálását célzó Leonardo da Vinci nemzetközi projektNyomtatás
A Békés Megyei Kormányhivatal 2013 őszétől valósította meg a „Job activation of people over the age of 50 – the European experiences” c. Leonardo da Vinci Partnerségek nemzetközi projektjét, melyben partnerként vett részt. A projekt megvalósítására két év állt rendelkezésre, mely során 5 nemzetközi és 2 bilaterális találkozó lebonyolítására került sor. A projekt 2015. július 31-én zárult.

A projektet a lengyel Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (Katowicei Vajdasági Munkaügyi Hivatal) által vezetett – két lengyel, egy máltai, német és magyar szervezetből álló – partnerség valósította meg, mely elsődleges céljaként az 50 éven felüliek aktív szakképzési bevonására vonatkozó megoldási lehetőségek felkutatását tűzte ki egy európai együttműködés keretében. A projekt nemzetközi találkozói alkalmával a résztvevő szakemberek ismereteket szereztek a partnerországokban élő 50 éven felüliek szakmai helyzetéről, kicserélték tapasztalataikat a különböző országok által alkalmazott - az 50 éven felüliek aktív munkaerő-piaci bevonását elősegítő - jó gyakorlatokról.

 

Legfőbb eredményként egy legjobb gyakorlatokat tartalmazó gyűjtemény készült, amely tartalmazza egyrészt azokat a legjobb gyakorlatokat és módszereket, amelyek az 50 éven felüli célcsoport munkaerő-piacon való sikeresebb részvételét eredményezi, másrészt kiemeli a folyamatos képzés/tanulás fontosságát a hatékonyabb munkakeresés céljából.

 

A projekt hatásaként a szakemberek ismeretei gazdagodtak, a partnerek megismerték a jó gyakorlatokat, módszereket, képzéseket és ezeket beépítik a szervezetüknél folyó munkába.

 

Az eredmények digitális formában elérhetőek a projekt hivatalos honlapján (http://www.activation50plus.eu/) és a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának honlapján (http://bekes.munka.hu/engine.aspx?page=nemzetkozipalyazatok) is.

 

Job activation of people over the age of 50 - the European experiencesNyomtatás

Az 50 év feletti időskorú polgárok munka világában történő aktív részvétele c. 2013. augusztus 1 – 2015. július 31. között az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programja Leonardo da Vinci Partnerségek alprogramjának keretében megvalósuló projektben a Békés Megyei Kormányhivatal partnerként vett részt.

 

A projekt elsődleges célja az 50 éven felüliek aktív szakképzési bevonására vonatkozó megoldási lehetőségek felkutatása volt európai együttműködésben. Ennek elérése érdekében a partnerek a nemzetközi találkozók alkalmával ismereteket szereztek a partnerországokban élő 50 éven felüliek szakmai helyzetéről, kicserélték tapasztalataikat a különböző országok által az 50 éven felüliek aktív munkaerő-piaci bevonására vonatkozó megoldási lehetőségekről (munkamódszerek/eszközök/megközelítések, integrált támogatási rendszerek, innovatív megoldások), valamint a partnerség különböző tapasztalatai alapján új ötleteket fejlesztettek ki a támogatási formák terén.

 

A projekt során a munkaáltatók és az 50 éven felüliek körében végzett kérdőíves felméréseket követően a javaslatok és a projekt következtetéseinek összegyűjtésére kézikönyv formájában került sor. A projektnek elkészült a saját honlapja is www.activation50plus.eu címen. 

 

Öt nemzetközi és két kétoldalú találkozó lebonyolítására került sor a projekt folyamán. A békéscsabai találkozón megtartott sajtótájékoztató összefoglalójának videója elérhető az alábbi címen. 

 

Start-Up-ModelNyomtatás

A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja főpályázóként valósította meg a „START-UP-MODEL – Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján” elnevezésű, LLP-LdV-TOI-2010-HU-010 azonosító számú az Európai Unió Leonardo da Vinci Innovációtranszfer projektje által támogatott programját.

Viable Ways for Career Starters to Integrate into the World of Work (JÁRHATÓ ÚT - Lehetőségek a pályakezdők munka világába történő beilleszkedésére)Nyomtatás

A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja koordinátorként vett részt a ’Viable Ways for Career Starters to Integrate into the World of Work’ – JÁRHATÓ ÚT Lehetőségek a pályakezdők munka világába történő beilleszkedésére című kétéves nemzetközi (magyar, portugál, német és angol) projektben, mely az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás programjába épülő Leonardo da Vinci Partnerségek alprogram keretében valósult meg.

„PAKTUM-PROGRESS” a Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum fenntartása 2008-2010Nyomtatás
2007. decemberében a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (jelenleg a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya)sikeresen pályázott az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által meghirdetett „Foglalkoztatási paktumok továbbműködésének és a foglalkoztatási stratégiák megvalósításának támogatása című pályázati felhívására.
Az OFA által támogatott „PAKTUM-PROGRESS” A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum fenntartása című projekt megvalósítása megkezdődött és 2010. március 31-én zárul.

Paktum-Start” Partnerségben a foglalkoztatási helyzet javításáért Békés megyében 2005-2007Nyomtatás
A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (jelenleg a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya) rendkívül széleskörű tapasztalattal rendelkezik hazai és nemzetközi pályázatok lebonyolításában. Az elmúlt évben több mint 40 pályázatban működött közre főpályázóként, illetve támogatott partnerként a szakképzés, pályaválasztás, hátrányos helyzetű célcsoportok helyzetének javítása, vállalatok fejlődése és a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum alapításának fontos szereplőjeként 2004. nyarán főpályázóként nyújtottuk be a ROP 3.2.1 program keretén belül a „Paktum-Start” Partnerségben a foglalkoztatási helyzet javításáért Békés megyében című pályázatunkat, amely keretében a kedvező támogatási döntést követően nyolc alapító partnerünkkel közösen megalapítottuk a paktumot.

Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
Tel.: (66) 444-211 Fax.: (66) 441-221 E-mail: fmfo@bekes.gov.hu