Állásajánlatok
Tájékoztatók
Képzési ajánlatok
Pályázatok
Nemzetközi projektek
MAP- Mapping Digital Methods Applied in Adult Education
MAP
"Cross-border network to support the professional career development in the border region - CAREER" - Határokon átnyúló hálózat a szakmai karrierfejlesztés támogatására a határmenti térségben
BACK to LEARNING – felnőttek alapkompetencia-fejlesztésének módszerei
ITER - A foglalkoztatásba történő belépés (átmenet) támogatása, elősegítése; az eredmények hozzáférhetővé tétele
VET to JOB - Szakképzéssel a munkához
Work-based Learning in CVET - Munkaalapú tanulás a felnőttképzésben
New Skills - New Jobs - "Új Készségek - Új Munkahelyek"
New Age Child Carers - Modern kori női gyermekgondozók
YES program (Young Employment Start) - európai jó gyakorlatok a fiatalok foglalkoztatásáért
„ACCESS TO VET – kompetenciafejlesztéssel és tudásbeszámítással”
LEVEL UP
Megvalósított hazai és nemzetközi projektek
Statisztika
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
GINOP 5.1.1
GINOP 5.2.1
GINOP 6.1.1
TOP 5.1.2
GINOP 5.3.10
YES – Young Employment Start-európai jó gyakorlatok a fiatalok foglalkoztatásáértNyomtatás

A fiatalok itthoni foglalkoztathatóságának javítása érdekében tanulmányoztak európai országokban jól bevált módszereket és gyakorlatokat a Békés Megyei Kormányhivatal és partnerszervezeteinek szakemberei a „YES (Young Employment Start) – európai jó gyakorlatok a fiatalok foglalkoztatásáért” című projekt keretében. A Békés Megyei Kormányhivatal 2017 nyarán hazánkban egyedülállóként vállalkozott Erasmus+ nemzetközi mobilitási projektre, amelynek megvalósításában a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az ALFA KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület is részt vett az elmúlt két évben, partnerként. 

A projekt fókuszában a fiatalok foglalkoztathatóságának javítása állt, a konzorcium azt célozta meg, hogy a megyei foglalkoztatási stratégiával összhangban a fiatalok munkanélkülivé válását sikeresebben előzhesse meg és a már munkanélküliek munkába állását és vállalkozóvá válását hatékonyabban támogathassa.

A fiatalok sikeresebb munkaerőpiaci integrációjának elősegítése érdekében a konzorciumi szervezetek a nemzetközi jól bevált módszereket, gyakorlatokat, a pályaorientációban, a szakképzésben, a felnőttképzésben, a foglalkoztatás és a vállalkozóvá válás elősegítésében érdekelt szervezetek közötti együttműködési rendszereket tanulmányozták a kétéves projektben 4 - egyenként 1-1 hetes 12 fő részvételével megvalósított - mobilitás keretében.

A mobilitások eredményességének támogatása érdekében a résztvevők 16 órás szakmai, kulturális és szaknyelvi felkészítésen vettek részt.

A konzorciumi szervezetek célirányosan azokat a specifikus szakmai területeket tanulmányozták, melyeknek szakemberei – feladatkörükből adódóan – a szakmai tanulmányút során szerzett tapasztalatokat eredményesen tudják munkájuk során hasznosítani és beépítik saját szervezetük működésébe is. Portugáliában az életpálya-tanácsadás és a korai iskolaelhagyás elleni küzdelem, Spanyolországban a fiatalok munkaalapú szakképzésében alkalmazott módszerek, Lengyelországban az ifjúsági munkanélküliség kezelése, az Egyesült Királyságban a karriertanácsadás, a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása voltak a tanulmányozott tématerületek.

A magyar konzorcium alapfeladata ellátása során széles körben foglalkozik a fiatalok foglalkoztatásának elősegítésével, a résztvevő 3 szervezet működési területe kiterjed a tanulók szakképzésére, az álláskeresők munkaerőpiaci képzésére, a foglalkoztatási támogatásokra, a pályaorientációra, pályatanácsadásra, a képzési és vállalkozási tanácsadásra, a programokban résztvevők mentorálására egyaránt. A projekt során megvalósult a konzorciumi szervezetek szakembereinek specifikus szakmai továbbképzése, a mobilitások végén minden munkatárs tanúsítványt kapott a részvételről. A projektben megszerzett ismeretek beépültek a megvalósító szakemberek mindennapi munkájába és általa a konzorcium szervezeteinek működési rendszerébe.

A projekt eredményeként a konzorciumi partnerek kapcsolatrendszere erősödött, általa a jövőben megújítható és hatékonyabban működtethető a pályaorientációs, a szakképzési és felnőttképzési rendszer. A lemorzsolódás csökkentése és a fiatalok munkaerő-piacon elvárt kulcskompetenciáinak és vállalkozói kompetenciájuk javulása hozzájárulhat a fiatalok foglalkoztatási szintjének javításához és a munkaerőhiány sikeresebb kezeléséhet.

A projekt végén elkészített zárótanulmány azon jó gyakorlatokat mutatja be, melyek hatékonyan beilleszthetőek a hazai gyakorlatba, alkalmazásukhoz kapcsolódóan pedig – a fenntartható fejlődés elveit követve – fejlesztési javaslatok is megfogalmazásra kerültek.

Az eredmények a lehető legszélesebb körben terjesztésre kerültek többek között a 2019. május 28-án megrendezett zárókonferencián, szakmai fórumokon, a konzorciumi szervezetek internetes honlapjain, így az ország többi megyéjében is hasznosíthatják, bárki könnyen hozzáférhet.

Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
Tel.: (66) 444-211 Fax.: (66) 441-221 E-mail: fmfo@bekes.gov.hu