Állásajánlatok
Tájékoztatók
Képzési ajánlatok
Pályázatok
Nemzetközi projektek
MAP- Mapping Digital Methods Applied in Adult Education
MAP
"Cross-border network to support the professional career development in the border region - CAREER" - Határokon átnyúló hálózat a szakmai karrierfejlesztés támogatására a határmenti térségben
BACK to LEARNING – felnőttek alapkompetencia-fejlesztésének módszerei
ITER - A foglalkoztatásba történő belépés (átmenet) támogatása, elősegítése; az eredmények hozzáférhetővé tétele
VET to JOB - Szakképzéssel a munkához
Work-based Learning in CVET - Munkaalapú tanulás a felnőttképzésben
New Skills - New Jobs - "Új Készségek - Új Munkahelyek"
New Age Child Carers - Modern kori női gyermekgondozók
YES program (Young Employment Start) - európai jó gyakorlatok a fiatalok foglalkoztatásáért
„ACCESS TO VET – kompetenciafejlesztéssel és tudásbeszámítással”
LEVEL UP
Megvalósított hazai és nemzetközi projektek
Statisztika
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
GINOP 5.1.1
GINOP 5.2.1
GINOP 6.1.1
TOP 5.1.2
GINOP 5.3.10
MAP- Mapping Digital Methods Applied in Adult Education
Felnőttkori digitális készségfejlesztés nemzetközi partnerségben A Békés Megyei Kormányhivatal a Gál Ferenc Egyetem, Technikum Szakképző Iskolával és a Kodolányi János Egyetemmel, valamint német, észt, spanyol és román partnerszervezetekkel közösen valósítja meg a „MAP - Mapping Digital Methods Applied in Adult Education in Partnership” című Erasmus +, jó gyakorlatok cseréjét célzó projektjét. A 2022. januárjában kezdődő - kis léptékű partnerségek a felnőtt tanulási szektorban típusú - két éves projekt során a partnerszervezetek az egymástól való tanulás útján bővítik a felnőttek digitális kompetenciáinak fejlesztésében alkalmazott módszereik eszköztárát. A partnerszervezetek megosztják egymással az alacsony digitális készségszintű felnőttek számára nyújtott szolgáltatásokban, a digitális kompetencia szintjének meghatározásában és azok tanulmányokba való beszámításában, a digitális eszközök felnőttoktatásban való széleskörű alkalmazásában és az oktatók digitális oktatásra való felkészítésében alkalmazott módszereiket, valamint az együttműködési rendszereik működtetésének tapasztalatait is. Az első személyesen lebonyolított nemzetközi partnertalálkozó megszervezésére 2022. június 9-10-én Magyarországon, Békéscsabán került sor. A találkozó alkalmával a projektmenedzsmenti feladatok elvégzése mellett a háromtagú magyar konzorcium bemutatta a projekt tématerületén alkalmazott magyarországi jó gyakorlatokat a külföldi partnerszervezetek képviselőinek. A Békés Megyei Kormányhivatal felnőttképzés területén működtetett - jó gyakorlatként is bemutatott - együttműködési rendszere lehetővé tette, hogy a találkozón nem kizárólag a projektet megvalósító három magyar szervezet programjai, alkalmazott módszerei kerüljenek megosztásra. A találkozón bemutatkoztak azok a partnerszervezetek is, akikkel a napi munkavégzés során a kormányhivatal szoros kapcsolatot tart fent. A kétnapos találkozón a felnőttkori digitális alapkompetencia-fejlesztés témájában a GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” kiemelt projekt keretében végzett informatikai képzések eredményei, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. által működtetett Digitális Jólét Program Hálózata és tanácsadói tevékenységei, valamint a „Digitális szakadék csökkentése” GINOP 6.1.2. kiemelt projekt keretében IKER1 és IKER 2 képzést végző Euroconsult Kft. felnőttképzési intézmény tapasztalatainak bemutatására került sor. A felnőttképző intézmények digitális átállása kapcsán a Kodolányi János Egyetem által - az oktatók digitális oktatásra való felkészítésében - alkalmazott módszereket ismerhették meg a jelenlévők, továbbá a Gál Ferenc Egyetem, Technikum Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium DigCompEdu Európai Uniós keret alapján fejlesztett Digitális Névjegy Rendszer (DNR) pilot tapasztalatai kerültek megosztásra. Az ALFA KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület az felnőttképzési tevékenységének digitális eszközökkel való támogatásának tapasztalatait ismertette. A külföldi szakemberek ezen túl megismerték a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetésével megvalósított - digitális vállalkozásokat támogató - Modern Vállalkozások Programot, a békéscsabai KOLLABOR Természettudományos Élményközpont projektjét és az ökotudatos, digitális közösségi alkotóműhelyt létrehozó „RoboKaland” programot is. A soron következő partnertalálkozó Spanyolországban lesz október hónapban. A projekt egyik legfőbb eredménye a partnerszervezetek által alkalmazott módszereket és azok működtetésének tapasztalatait, eredményeit bemutató jó gyakorlatok gyűjteménye lesz. A partnerség ajánlást készít a felnőttképzésben résztvevő szakemberek - digitális oktatási módszerek széleskörű alkalmazására való - felkészítésnek továbbképzési keretrendszerére, valamint fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg a szakpolitikusok, felnőttképzők és egyéb releváns szervezetek számára a felnőttek digitális kompetenciáinak fejlesztése és az felnőttképzés digitális átállásának támogatása érdekében. A projekt megvalósítása során a hatás visszamérésére kiemelt figyelmet fordítunk. A projekt második évében a partnerség minden egyes tagja kiválaszt legalább egyet a megismert jó gyakorlatotok közül, melyet úgy ítél meg, hogy annak kipróbálásával és esetleges későbbi alkalmazásával jelentősen javíthatja saját és nemzeti partnerhálózata szakmai munkáját. A módszerek intézményi működésbe való beépítésének tapasztalatai a projekt végén összefoglaló tanulmányban kerülnek bemutatásra. Partnerség: Békés Megyei Kormányhivatal Gál Ferenc Egyetem Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kodolányi János Egyetem EFCC Estonian Fieldbus Competency Centre OÜ Tallinna Polütehnikum Volkshochschule im Landkreis Cham e.V AJOFM Covasna Universidad de Valladolid
Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
Tel.: (66) 444-211 Fax.: (66) 441-221 E-mail: fmfo@bekes.gov.hu