Állásajánlatok
Tájékoztatók
Képzési ajánlatok
Pályázatok
Nemzetközi projektek
"Cross-border network to support the professional career development in the border region - CAREER" - Határokon átnyúló hálózat a szakmai karrierfejlesztés támogatására a határmenti térségben
BACK to LEARNING – felnőttek alapkompetencia-fejlesztésének módszerei
VET to JOB - Szakképzéssel a munkához
Work-based Learning in CVET - Munkaalapú tanulás a felnőttképzésben
New Skills - New Jobs - "Új Készségek - Új Munkahelyek"
New Age Child Carers - Modern kori női gyermekgondozók
YES program (Young Employment Start) - európai jó gyakorlatok a fiatalok foglalkoztatásáért
„ACCESS TO VET – kompetenciafejlesztéssel és tudásbeszámítással”
LEVEL UP
Megvalósított hazai és nemzetközi projektek
Statisztika
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
GINOP 5.1.1
GINOP 5.2.1
GINOP 6.1.1
TOP 5.1.2
GINOP 5.3.10
BACK to LEARNING – felnőttek alapkompetencia-fejlesztésének módszereiNyomtatás

A 2018-1-HU01-KA204-047757 számú ERASMUS+ KA2 "BACK to LEARNING” – Developing Key Competence of Adults for High Quality Learning Opportunities (a felnőttek alapkompetenciáinak fejlesztése a magasabb minőségű tanulási lehetőségek elérése céljából) elnevezésű projektet 2018. október 1 – 2020. szeptember 30. között partnerségben valósítja meg a Békés Megyei Kormányhivatal által vezetett nemzetközi konzorcium, melynek tagjai egy német és ír alapkompetenciák fejlesztésével és oktatásával foglalkozó képző intézmény, egy spanyol egyetem, egy máltai minisztériumi szerv, egy észt felnőttkori tanulást elősegítő szervezet, valamint a Kodolányi János Egyetem és a Gál Ferenc Főiskola.

 

 

A projekt során a partnerszervezetek az egymástól való tanulás útján bővítik a kulcskompetenciák fejlesztésében alkalmazott módszereik eszköztárát. Megosztják a szervezetek együttműködési rendszerében, a kompetenciafejlesztést megcélzó képzések szervezésében, a tananyagfejlesztésben, a fejlesztést végző oktatók és az alacsony képzettségű felnőttek helyzetének javításáért tenni tudó szakemberek érzékenyítésében, továbbképzésében alkalmazott jó gyakorlataikat és azok működtetésének tapasztalatait.

 

Minden partnerszervezetnél sor kerül nemzetközi találkozó lebonyolítására, melyek lehetőséget biztosítanak a tapasztalatok kicserélésére és megosztására, a legjobb gyakorlatok megismerésére. A projekt eredményeként elkészül a partnerszervezetek által a kompetenciafejlesztés terén alkalmazott módszereket és eljárásokat tartalmazó Legjobb gyakorlatok gyűjteménye, valamint a projekt során megismert módszerek intézményi működésbe való beépítésének tapasztalatait összefoglaló tanulmány.

 

A projekt során elkészül továbbá a kompetenciafejlesztést végző szakemberek felkészítésének/továbbképzésének keretrendszere a partnerség által készített javaslat formájában, valamint a kulcskompetenciák felnőttkori fejlesztésének koncepciója, amely szintén javaslatot fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy a partnerek a projekt időszakát követően milyen fejlesztések megvalósítását látják szükségesnek.

Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
Tel.: (66) 444-211 Fax.: (66) 441-221 E-mail: fmfo@bekes.gov.hu