Állásajánlatok
Tájékoztatók
Képzési ajánlatok
Pályázatok
Nemzetközi projektek
MAP- Mapping Digital Methods Applied in Adult Education
MAP
"Cross-border network to support the professional career development in the border region - CAREER" - Határokon átnyúló hálózat a szakmai karrierfejlesztés támogatására a határmenti térségben
BACK to LEARNING – felnőttek alapkompetencia-fejlesztésének módszerei
ITER - A foglalkoztatásba történő belépés (átmenet) támogatása, elősegítése; az eredmények hozzáférhetővé tétele
VET to JOB - Szakképzéssel a munkához
Work-based Learning in CVET - Munkaalapú tanulás a felnőttképzésben
New Skills - New Jobs - "Új Készségek - Új Munkahelyek"
New Age Child Carers - Modern kori női gyermekgondozók
YES program (Young Employment Start) - európai jó gyakorlatok a fiatalok foglalkoztatásáért
„ACCESS TO VET – kompetenciafejlesztéssel és tudásbeszámítással”
LEVEL UP
Megvalósított hazai és nemzetközi projektek
Statisztika
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
GINOP 5.1.1
GINOP 5.2.1
GINOP 6.1.1
TOP 5.1.2
GINOP 5.3.10
BACK to LEARNING – felnőttek alapkompetencia-fejlesztésének módszereiNyomtatás
A „Back to learning – developing key competence of adults for high quality learning opportunities” című két éves projektet egy nyolctagú, 6 országot képviselő (Magyarország, Észtország, Írország, Németország, Málta, Spanyolország), a Békés Megyei Kormányhivatal által vezetett nemzetközi partnerség valósította meg az Európai Bizottság ERASMUS+ programjának támogatásával.

A projekt az alacsony készségű felnőttek alapkészség fejlesztését megcélzó képzések szervezésében, a tananyagfejlesztésben, a fejlesztést végző oktatók és az alacsony képzettségű felnőttek helyzetének javításáért tenni tudó szakemberek érzékenyítésében és felkésztésében alkalmazott jó gyakorlatok kölcsönös megismerésére, és a partnerszervezetek szakmai tevékenységének továbbfejlesztésére fókuszált.

A tapasztalatcsere a hat partnerországban - minden partner részvételével megrendezett - 2-2 napos tartalmazókon realizálódott. A találkozók során a projektmenedzsmenti feladatok elvégzésén túl a fogadó intézmények bemutatták a projekt céljaival összhangban az általuk, illetve a felnőttképzésben velük együttműködő szervezettel közösen alkalmazott jó gyakorlatokat, módszereket és azok működtetésének tapasztalatait. A módszerek bemutatása gyakorlatközpontú volt, a résztvevők találkozhattak a program megvalósítóival és a képzésben résztvevőkkel is. A 2020. szeptemberi magyarországi találkozó a pandémia miatt online formában került megszervezésre, a többi helyszínen jelenlétalapú találkozó valósult meg.

A találkozón megismert jó gyakorlatok további tanulmányozása a találkozók közötti időszakban is lehetőség volt, a partnerek közötti szakmai konzultáció, a szakmai anyagok cseréje a teljes projektidőszak alatt folyamatos volt.

A projekt elsősorban a partnerszervezetek életpálya-tanácsadásért, a felnőttek alapkészségeinek fejlesztéséért, a fejlesztést végző oktatók képzéséért és a foglalkoztatáspolitika alakításáért felelős szervezetek szakembereinek szakmai fejlesztését célozta meg. A végső cél az volt, hogy a megismert és adaptálhatónak ítélt jó gyakorlatok beépítésre kerüljenek a partnerszervezetek működésébe, javítsák a szakmai munka színvonalát.

A projekt fő egyik fő eredménye a partnerszervezetek által alkalmazott módszereket és azok működtetésének tapasztalatait, eredményeit bemutató Jó gyakorlatok gyűjteménye. A kiadványban partnerországonként 2-2, Magyarország esetében a 3 szervezet miatt 3 jó gyakorlatot ismerhet meg az olvasó. Ezek a jó gyakorlatok közvetlenül vagy a szakemberek továbbképzése és érzékenyítése által közvetve hozzájárulhatnak a felnőttek alapkészségének fejlesztéshez, a tanulásba/szakképzésbe való bekapcsolódásukhoz és végső soron a munkaerő-piaci integrációjukhoz.

A projekt megvalósítása során a hatás visszamérése kiemelt figyelmet kapott. A projekt második évében a partnerség minden egyes tagja kiválasztott legalább egyet a megismert jó gyakorlatotok közül, melyet úgy ítélt meg, hogy annak kipróbálásával és esetleges későbbi alkalmazásával jelentősen javíthatja saját és nemzeti partnerhálózata szakmai munkáját. A projektpartnerek előre meghatározott szempont alapján végezték el a projekthatás mérését, mely során beszámoltak arról, hogy a megismert módszerek közül mit és hogyan építettek be a szervezetük működésébe, mik az alkalmazás tapasztalatai, és milyen módosításokat javasolnak a módszer javítása érdekében.

A projekt fontos terméke a felnőttkori kulcskompetencia fejlesztésben közreműködő szakemberek felkészítésének keretrendszere is. Ebben három jól elkülöníthető szakterület szakembere (educators/teachers/trainers facilitating the education of adults; raining counsellor supporting the development of adults’ basic competencies; support workers for the development of basic competences for adults) által elsajátítandó ismeretek körére tettünk javaslatot tanulási eredményalapú megközelítésben.

Fentieken túl minden partnerország vonatkozásában elkészült egy javaslatcsomag a szakpolitikai döntéshozók, a felnőttképzési intézmények és egyéb szervezetek számára a felnőttkori alapkészség fejlesztés érdekében - a projektet követő időszakban - megtenni szükséges intézkedések kapcsán.

A jó gyakorlatokat bemutató gyűjtemény, a projekt során megismert módszerek intézményi működésbe való beépítésének tapasztalatait összefoglaló tanulmány, az alapkészség fejlesztésben résztvevő szakemberek képzési keretrendszere, valamint az országspecifikus javaslatok elérhetőek a http://bekes.munka.hu honlapon található „Nemzetközi projektek” menüpont alatt, illetve a partnerszervezetek honlapján.

A projekt publikált eredményeit a projekt tématerületéért felelős - bármely EU-s tagállamban működő - szervezet és szakember figyelmébe ajánljuk, hasznos iránymutatást tartalmaznak az alapkészségek megszerzése, és általa az egész életen át tartó tanulásban való részvételre irányuló motiválásban.

 

 

’BACK to LEARNING – Developing Key Competence of Adults for High Quality Learning Opportunities’ Nyomtatás
The two-year project entitled ’BACK to LEARNING – Developing Key Competence of Adults for High Quality Learning Opportunities’ has been implemented by an 8-member international partnership representing 6 countries (Hungary, Estonia, Ireland, Germany, Malta, Spain) with the coordination of the Government Office of Békés County funded by the Erasmus+ programme of the European Commission.

The project focused on the further development of the professional activities of organisations involved in the partnership and mutually becoming acquainted with the best practices applied in the topics of cooperation system of organisations, the organisation of trainings aimed for competence development, curriculum development, the sensitising of professionals engaged in development and those in a position to improve the situation low-skilled adults, and in further professional trainings.

The meeting in Hungary in September 2020 was implemented in an online form due to the world pandemic while at all the other venues project staff was at present.
The exchange of experiences was realised in the form of holding 2-day transnational partnership meetings in each 6 partner country with the attendance of all partners. During the meetings, apart from carrying out project management related tasks, the hosting organisations presented the best practices, methods and the experiences of implementation applied by them or with organisations cooperating with them in the field of adult education that are in accordance with the project aims. Presenting the methods was practice-oriented, besides receiving theoretical pieces of information, the participants could meet people implementing as well as participating in the programme in the form of on-site visits. The meeting in Hungary held in September 2020 was implemented in an online form due to the world pandemic while at all the other venues project staff was at present.

Methods seen and acquired during the meetings could be further studied in more details between subsequent meetings, professional consultations and exchange of professional materials were continuous all throughout the entire project cycle.
The project primarily intended to provide further development for professionals responsible for career counselling and guidance, the basic competence development of adults, the education of teachers/experts dealing with basic skills development, adult education and forming employment policies at the particular organisations, however the ultimate aim was to integrate the best practices seen and considered to be adaptable into the operation of the implementing organisations, and to further improve the level of their professional work with amending the methods, if needed.
One of the major results of the project is the Brochure of Best Practices presenting the methods and approaches applied by the partner organisations and the results and experiences of their operation in practice. In the document 2 best practices per partner country, in case of Hungary 3 programmes due to the 3 partners, are described to the reader. They can directly or – via the further education and sensitisation of professionals – indirectly contribute to develop adults’ basic skills, to reach motivation towards entering adult education/VET thus their labour market integration.

During the implementation, measuring impact received special attention. In the second half of the project, each partner selected at least one or some elements of the best practices seen, the testing and later adaptation and application of which they considered to significantly improve their own professional work and the network of stakeholders.

The project partners measured the impacts according to a pre-defined system of criteria, in which they described which methods they had chosen to test and in what ways they had integrated them into the operation of their organisation, what the experiences of ‘piloting’ were and what amendments they would suggest in order to improve the method.

Another very important outcome of the project is the framework system on the further education of professionals facilitating adults’ basic competence development. In the document a proposal using a ‘learning outcome-based’ approach has been made for the profile and competences to be possessed by professionals of three properly distinguished fields (educators/teachers/trainers facilitating the education of adults; raining counsellor supporting the development of adults’ basic competencies; support workers for the development of basic competences for adults).

Furthermore, a complex pack of proposals was prepared by each country for policy makers, adult education providers and other organisations in relation to measures and actions necessary to be taken to improve adults’ basic skills development – after the project closure.

Besides the Brochure of Best Practices, the study summarising the experiences of integrating the acquired methods into the operation of the organisations, the framework system of training for professionals facilitating basic skills development as well as the country-specific proposals are also available at the http://bekes.munka.hu/Engine.aspxwebsite under the menu item ’International projects’ and the partner organisations’ websites.

The results published are recommended for any organisation and professional responsible for the project topics because they offer beneficial guidelines related to acquiring basic skills and thus motivation towards participating in lifelong learning, the activity can be supported in any of the EU member states.
Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
Tel.: (66) 444-211 Fax.: (66) 441-221 E-mail: fmfo@bekes.gov.hu