Állásajánlatok
Tájékoztatók
Képzési ajánlatok
Pályázatok
Nemzetközi projektek
MAP- Mapping Digital Methods Applied in Adult Education
MAP
"Cross-border network to support the professional career development in the border region - CAREER" - Határokon átnyúló hálózat a szakmai karrierfejlesztés támogatására a határmenti térségben
BACK to LEARNING – felnőttek alapkompetencia-fejlesztésének módszerei
ITER - A foglalkoztatásba történő belépés (átmenet) támogatása, elősegítése; az eredmények hozzáférhetővé tétele
VET to JOB - Szakképzéssel a munkához
Work-based Learning in CVET - Munkaalapú tanulás a felnőttképzésben
New Skills - New Jobs - "Új Készségek - Új Munkahelyek"
New Age Child Carers - Modern kori női gyermekgondozók
YES program (Young Employment Start) - európai jó gyakorlatok a fiatalok foglalkoztatásáért
„ACCESS TO VET – kompetenciafejlesztéssel és tudásbeszámítással”
LEVEL UP
Megvalósított hazai és nemzetközi projektek
Statisztika
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
GINOP 5.1.1
GINOP 5.2.1
GINOP 6.1.1
TOP 5.1.2
GINOP 5.3.10
ITER - A foglalkoztatásba történő belépés (átmenet) támogatása, elősegítése; az eredmények hozzáférhetővé tételeNyomtatás

A projektben a nemzetközi partnerség a NEET fiatalok (NEET: nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő) képzésbe vonásának és foglalkoztathatóságuk javításának módszereit fejleszti azáltal, hogy

- beazonosíthatóak a fiatalok képzésbe való bevonását akadályozó egyéni tényezők,

- a fiatalok képessé válnak egy támogató szakemberrel együtt tervezni és megvalósítani személyes cselekvési tervüket,

- a fiatalok szükségletei és akadályai 4 “zónában” (Tanulás, Élet, Szabadidő, Munka) kezelhetővé válnak,

- a támogató szakemberek személyre szabott támogatást biztosítanak a hagyományos szakképzésbe történő átmenet elősegítésére, valamint

- az átmenet során a fiatalokat és a fogadó szakképző intézményeket Cselekvési Terv segíti.

 

Az ITER projekt megvalósítása során két korábbi Erasmus+ projekt EC-YP (Kibővített Szakképzési Lehetőségek Fiatalok Számára) és DayPlot (Megállapítások és Intézkedések Fiatalok Számára Egy Jobb Jövőért) újszerű megközelítéseire alapoz. Az ITER projekt megszilárdítja és fejleszti az EC-YP együttműködésen alapuló mentori modelljét, kiemelt hangsúlyt fektetve egy továbbfejlesztett NEET kezdeti belépési ponton mért szükségletek és akadályok diagnosztikára, valamint iránymutatások és gyakorlati megoldások kifejlesztésére a NEET fiatalok szakképzésbe történő átmenetének javítására. Az ITER projektben egy web-alapú platform és interface/jelzőfelület kerül kifejlesztésre a DayPlot “gamification” (játékalapú) módszertanának felhasználásával, hogy egy fiatalos, felhasználóbarát, interaktív platform jöjjön létre. A platform személyre szabott támogatás biztosít a NEET fiatalok bevonásához a kezdeti helyzetfelmérés, a cselekvési terv elkészítésének és a szakképzésbe történő átmenetre való felkészültség felmérésének szakaszaiban. Segíti a szakképzésbe való átmenetet, a lemorzsolódás csökkentését, a tanulmányok sikeres befejezését.

 

A partnerség ITER Átmenet Menedzsment Kézikönyvet dolgoz ki, mely iránymutatást ad a szakképzés és a munka világa felét történő átmenet segítéséhez a NEET fiatalokkal foglalkozó szervezetek és a szakképzést biztosító intézmények számára. Az ITER modell kísérleti tesztelése is megvalósul a projekt utolsó évében. Minden partnerországban ITER Tudáshálózat jön létre mely keretén belül a partnerszervezetek megosztják a projekt eredményeit a téma iránt érdeklődő szervezetekkel.

 

Partnerek:

 • Egyesült Királyság: GEMS NI (koordinátor) , Extern, Time, Huddersfield Egyetem
 • Olaszország: Antares, Eulab
 • Magyarország: Békés Megyei Kormányhivatal
 • Portugália: Desincoop
 • Románia: Polytechnic Egyetem Bukarest
 •  

  Projektidőszak: 2019.09.01. – 2022.08.31.

   

   

   

   

  Képernyőképek az alkalmazásból:  

   

   

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  About the ITER Project….

   

  Partners

  UK:                  GEMS NI (Coordinator) , Extern, Time, University of Huddersfield

  Italy:                 Antares, Eulab

  Hungary:          Békés County Government Office

  Portugal:          Desincoop

  Romania:          Polytechnic University of Bucharest

   

   

  ITER Project Design

   

  Building on earlier work

   

  The ITER project combines an innovative package of active measures that have been designed to create the dynamic platform for the delivery of quality VET outcomes to young people aged 16-24 who are not in education employment or training (NEET) The ITER project has been developed and designed to build on the innovative approaches of two previous Erasmus+ projects EC-YP (Extended Choices for Young People in VET) and DayPlot ( Diagnosis and Actions for Young People Looking for a Better Future)

   

  The ITER project will consolidate and improve the EC-YP collaborative mentoring model with specific emphasis on developing an improved initial point of entry NEET needs and barriers diagnostic and developing guidelines and practical solutions to improve the transitions of young people who are NEET to mainstream Vocational Education and Training.

   

  The new model

   

  The ITER project will develop a web-based platform and interface/dashboard using the DayPlot gamification methodology to design a young person friendly interactive platform which will encourage the engagement of NEET young people in the initial assessment, action planning and transitions readiness stages of their customised assistance and support their transitions to mainstream VET reducing dropout/withdrawal and increasing completion/qualifications rates for previously-NEET students/trainees.

   

  The project work plan will be delivered through 4 integrated intellectual outputs that will design, test and share an innovative approach and model that will contribute to meaningful vocational education and training pathways for NEET young people who experience complex barriers to participation.

   

   

  Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
  Tel.: (66) 444-211 Fax.: (66) 441-221 E-mail: fmfo@bekes.gov.hu