Állásajánlatok
Tájékoztatók
Képzési ajánlatok
Pályázatok
Nemzetközi projektek
MAP- Mapping Digital Methods Applied in Adult Education
MAP
"Cross-border network to support the professional career development in the border region - CAREER" - Határokon átnyúló hálózat a szakmai karrierfejlesztés támogatására a határmenti térségben
BACK to LEARNING – felnőttek alapkompetencia-fejlesztésének módszerei
ITER - A foglalkoztatásba történő belépés (átmenet) támogatása, elősegítése; az eredmények hozzáférhetővé tétele
VET to JOB - Szakképzéssel a munkához
Work-based Learning in CVET - Munkaalapú tanulás a felnőttképzésben
New Skills - New Jobs - "Új Készségek - Új Munkahelyek"
New Age Child Carers - Modern kori női gyermekgondozók
YES program (Young Employment Start) - európai jó gyakorlatok a fiatalok foglalkoztatásáért
„ACCESS TO VET – kompetenciafejlesztéssel és tudásbeszámítással”
LEVEL UP
Megvalósított hazai és nemzetközi projektek
Statisztika
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
GINOP 5.1.1
GINOP 5.2.1
GINOP 6.1.1
TOP 5.1.2
GINOP 5.3.10
ACCESS TO VETNyomtatás

ACCESS to VET – kompetenciafejlesztéssel és tudásbeszámítással

 

Az „ACCESS TO VET – kompetenciafejlesztéssel és tudásbeszámítással” című 24 hónap időtartamú projektet a Békés Megyei Kormányhivatal, mint koordinátor szervezet 6 tagú nemzetközi partnerségben, ír, olasz, spanyol, román és magyar szakképzéssel foglalkozó szervezettel együttműködve valósította meg 2017. szeptember 1. és augusztus 31. közötti időszakban.

 

A projekt közvetlen célcsoportja a pályaorientációért, életpálya-tanácsadásért, a szakképzésért, felnőttképzésért és a foglalkoztatáspolitika alakításáért felelős szervezetek szakemberei, akik nemzetközi találkozók keretében tapasztalatokat szereztek és cseréltek az egyes országokban működő, transzverzális készségek fejlesztésében és a nem formális tanulási környezetben szerzett tanulási eredmények beszámítási célú hitelesítésének eredményét figyelembe vevő szakképzési rendszer működtetésében alkalmazott módszerekről.

 

A projekt fő eredményeként elkészült a partnerszervezetek által alkalmazott módszerek és azok működtetésének tapasztalatait, eredményeit bemutató Jó gyakorlatok gyűjteménye, valamint a projekt során megismert módszerek intézményi működésbe való beépítésének tapasztalatait összefoglaló tanulmány, melyet a partnerség valamennyi tagja széles körben terjeszt. Az angol és nemzeti nyelveken is megjelenő szakmai anyagok nemcsak a partnerországokban, hanem az EU valamennyi tagállamában működő, a szakképzésért és a foglalkoztatáspolitika alakításáért felelős szervezetek számára is hasznos iránymutatást tartalmaz az egész életen át tartó tanulásban való részvételre irányuló motiválásban, a szakképzéshez való könnyebb hozzáférhetőség biztosításában.

 

A partnerség tagjai az alábbiak:

 

 • Békés Megyei Kormányhivatal, Magyarország (koordinátor szervezet)
 • Ballymun Job Centre, Írország
 • Granadai Kereskedelmi és Iparkamara, Spanyolország
 • ”A Rocca” Művészeti és Kulturális Szervezet, Olaszország
 • Kovászna Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség, Románia
 • Békéscsabai Szakképzési Centrum, Magyarország
 •  

   __________________________________________________________________________________________________

   

  ACCESS to VET – with Competence Development and Skills Recognition

   

  The 24-month project entitled ’ACCESS to VET – with Competence Development and Skills Recognition’ was implemented in an international cooperation of 6 partners from Ireland, Italy, Spain , Romania and Hungary with the coordination of the Government Office of Békés County between 1 September 2017 and 31 August 2019.

   

  The direct target group of the project is professionals and staff members of organisations in charge of managing career orientation activities, VET, adult learning, carrying out career guidance and forming employment policy guidelines who – during transnational partnership meetings – all acquired and exchanged experiences related to methods applied in operating a VET system considering the results of improving transversal skills and validating learning outcomes acquired in non-formal learning environments.

   

  As one of the main results of the project the Brochure of Best Practices has been created providing a complete collection of the experiences and results of methods and their application used by the partner organisations as well as the study summarising the conclusions of integrating the acquired methods has been compiled, which are to be used and spread by all members of the partnership to a wide audience. The professional materials to be published in English and national languages – if needed – do not only contain beneficial information for the partner countries but also for organisations responsible for forming VET and employment policy in EU member states related to raising motivation towards lifelong learning and providing easier access to VET.

   

  Members of the partnership are the followings:

   

 • Government Office of Békés County, Hungary (coordinator)
 • Ballymun Job Centre, Ireland
 • Granada Chamber of Commerce, Industry and Navigation, Spain
 • ”A Rocca” Arts and Cultural Association, Italy
 • AJOFM Covasna (employment agency), Romania
 • Békéscsaba Centre of Vocational Training, Hungary
 •  

  Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
  Tel.: (66) 444-211 Fax.: (66) 441-221 E-mail: fmfo@bekes.gov.hu