Állásajánlatok
Tájékoztatók
Képzési ajánlatok
Pályázatok
Nemzetközi projektek
MAP- Mapping Digital Methods Applied in Adult Education
MAP
"Cross-border network to support the professional career development in the border region - CAREER" - Határokon átnyúló hálózat a szakmai karrierfejlesztés támogatására a határmenti térségben
BACK to LEARNING – felnőttek alapkompetencia-fejlesztésének módszerei
ITER - A foglalkoztatásba történő belépés (átmenet) támogatása, elősegítése; az eredmények hozzáférhetővé tétele
VET to JOB - Szakképzéssel a munkához
Work-based Learning in CVET - Munkaalapú tanulás a felnőttképzésben
New Skills - New Jobs - "Új Készségek - Új Munkahelyek"
New Age Child Carers - Modern kori női gyermekgondozók
YES program (Young Employment Start) - európai jó gyakorlatok a fiatalok foglalkoztatásáért
„ACCESS TO VET – kompetenciafejlesztéssel és tudásbeszámítással”
LEVEL UP
Megvalósított hazai és nemzetközi projektek
Statisztika
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
GINOP 5.1.1
GINOP 5.2.1
GINOP 6.1.1
TOP 5.1.2
GINOP 5.3.10
Work-based Learning in CVET - Munkaalapú tanulás a felnőttképzésbenNyomtatás

TÁJÉKOZTATÓ

a Békés Megyei Kormányhivatal által koordinált Work-based Learning in CVET” című,

2015-1-HU01-KA202-013646 számú projektről

 

A Békés Megyei Kormányhivatal által vezetett nemzetközi konzorcium keretében megvalósítandó – jelenleg folyamatban lévő - ERASMUS+ program KA2 Stratégiai Partnerségek típusú projekt címe: Work-based Learning in CVET” – Munkaalapú tanulás a felnőttképzésben.

 

A projekt időtartama:       2015. december 1 – 2017. november 30.

 

A nemzetközi konzorcium vezetője: Békés Megyei Kormányhivatal

 

A projektben résztvevő partnerek:

·         Gyulahús Kft., Gyula

·         ALFA KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület, Békéscsaba

·         Etelä-Savon Koulutus Oy (Finnország), Mikkeli

·         C.I.O.F.S. Formazione Professionale (Olaszország), Róma

·         Wissenschaftsladen Bonn EV (Németország), Bonn

 

A projekt fő célcsoportja:

A felnőttek szakképzésében, szakmai továbbképzésében és foglalkoztatásában érintett szervezetek szakemberei, vezetői, a munkahelyen megvalósuló munkaalapú képzés lebonyolításáért felelős szervezetek vezetői, szakemberei, oktatói.

 

Végső felhasználók:

A szakképzetlen és/vagy a munkaerő-piacon nem keresett szakképzettséggel rendelkező, az elhelyezkedéshez szükséges kompetenciákkal nem rendelkező álláskeresők, illetve a munkáltatónál munkaviszonyban álló, de képzés nélkül munkanélküliséggel veszélyeztetett felnőttek.

 

A projekt fő tevékenységei:

 • A külföldi partnerszervezetek egységes szempontrendszer szerint elkészítették a felnőttek szakképzésében általuk alkalmazott munkaalapú képzés folyamatait, jó gyakorlatait tartalmazó kézikönyvüket.
 • A projekt hatásának mérésére kérdőíves felmérések lebonyolítása – a gyakorlati képzőhely és a felnőttképzési intézmény szakemberei,  valamint a képzésben résztvevők körében – a projekt kezdetekor és a módszertan kipróbálását követően. (2016. május és 2017. június).
 • Az első felmérés a tanulás folyamatában a gyakorlati ismeretek beépülésének kontrollálása vonatkozásában tapasztalható helyzet feltárására vonatkozik.
 • A második hatásmérésben a projektben kifejlesztett módszer kipróbálása után a változás visszamérése történik meg.
 •  

  A kérdőíves felmérések eredményei összefoglaló elemzésben kerülnek rögzítésre.

 • A finn, olasz és német módszerek figyelembevételével elkészült a komplex módszertani kézikönyv tesztelés előtti változata, amely tartalmazza a felnőttek szakképzésében, szakmai továbbképzésében alkalmazható munkaalapú tanulás folyamatait és iratmintáit., minőségi megszervezésének építőelemeit az EQAVET munkacsoport által meghatározott 6 építőelem szerinti bontásban.
 • Az első multiplikációs rendezvény 2016. november 11-én került megrendezésre Békéscsabán, közel 90 fő részvételével. Célja volt az újonnan kifejlesztésre került komplex módszertani kézikönyv tesztelésre előkészített tervezetének megismertetése a szakképzésért felelős békés megyei szakemberekkel. A résztvevők pozitívan értékelték az elhangzott információk hasznosságát, hasznosíthatóságát és a rendezvény színvonalát is.
 • 2017. március-április hónapban kerül sor a módszertan gyakorlatban való kipróbálására.
 •  

  A módszertan tesztelésére  

 • az iskolai rendszeren kívüli szakképzésben, a KISOSZ felnőttképzést folytató intézmény által - a Gyulahús Kft gyakorlati képzést végző munkáltatónál - szervezett Húskészítménygyártó OKJ-s képzés és
 • az iskolai rendszerű szakképzésben, a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium által – a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum gyakorlati képzést végző intézménynél - szervezett Szociális gondozó és ápoló OKJ-s képzés keretében kerül sor.
 •  

 • A módszertani kézikönyv végleges változatának elkészítése a nemzetközi partnerség együttműködésében, valamennyi fél elfogadásával – a külföldi partnerszervezetek, a felnőttek szakképzésében érdekelt szakemberek véleményének, javaslatainak, a tesztelés tapasztalatainak figyelembevételével - 2017. szeptember 30-ig történik meg.
 • Multiplikációs rendezvények szervezése Finnországban, Németországban, Olaszországban és Magyarországon a 2017. szeptember - október hónapban, melyeknek célja a projekt eredményeinek bemutatása és terjesztése.
 • A projekt céljait, tevékenységeit, az elért eredményeket és a fenntarthatóság bemutatását is tartalmazó zárótanulmány készül.
 •  

  A projekt fő eredményeként olyan új, európai szinten is egyedülálló, komplex módszertan kerül kidolgozásra, amelynek bevezetésével, alkalmazásával megkönnyíthető a tanulás és a munka közötti átmenet, a képzést befejezők könnyebben el tudnak helyezkedni azáltal, hogy szakmai tudásuk és a munkavállaláshoz szükséges kulcskompetenciáik jobban megfelelnek a munkaadók igényeinek.

   

  Nemzetközi kutatások igazolják, hogy a munkaalapú képzés hatékony működése jelentősen hozzájárul a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolásához, a foglalkoztatottság növeléséhez.

  A projekt keretében kidolgozott, elsőként Magyarországon, Békés megyében kipróbálandó módszertant egész Európában tudják majd alkalmazni azok a szakképzést folytató szervezetek, és munkáltatók, akik be szeretnék vezetni a munkaalapú tanulást, illetve azok is, akik fejleszteni szeretnék a munkaalapú tanulási rendszerüket.

   

  A 2017 januárjában - valamennyi partnerszervezet részvételével magvalósult - partnertalálkozó alkalmával történt egyeztetés alapján elkészítettük a komplex módszertani kézikönyv második - változatát, mely elérhető a http://bekes.munka.hu oldalon a Nemzetközi projektek link alatt.

   

  Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
  Tel.: (66) 444-211 Fax.: (66) 441-221 E-mail: fmfo@bekes.gov.hu